Диспетчерський тренажер

Диспетчерський тренажер забезпечує можливість моделювання повітряного руху в заданому користувачем районі КПР.

Склад

Модель:
Диспетчерський тренажер

Диспетчерський тренажер (ДТ) складається з тренажних модулів (ТМ), кожен з яких забезпечує в мінімальній конфігурації підготовку, проведення вправ, їх документування та аналіз.

ТМ включає:

 • 01.

  Робоче місце пілота-інструктора РМ-ПІ (WP-PI);

 • 02.

  Робоче місце диспетчера планування РМ-ДП (WP-P);

 • 03.

  Робоче місце виконавчого диспетчера РМ-ВД (WP-E).

На кожному робочому місці (WP) встановлюються пульти зв'язку (ПЗ) для ведення радіопереговорів диспетчерів і пілотів.

Для проведення комплексних тренувань з робочого місця керівника тренажера РМ-КТ (WP-SV) ТМ можуть бути об'єднані в тренажні групи (ТГ), в єдиний диспетчерський тренажер (ДТ).

Можливостi

У ДТ забезпечена можливість моделювання повітряного руху в заданому користувачем районі УВС. Структура повітряного простору, що моделюється в ДТ, містить опис статичних характеристик:

 • секторів управління (РЦ та / або АДЦ);
 • аеродромів;
 • видів і типів повітряних суден;
 • зон очікування;
 • точок КПР;
 • трас;
 • параметрів Safety Nets;
 • зон обмеження польотів і ін.

Передбачена можливість імітації:

 • Джерел РЛІ в складі:
  1. первинних радіолокаторів (ПРЛ);
  2. вторинних радіолокаторів (ВРЛ), в тому числі з режимом S;
  3. автоматичних радіопеленгаторів (АРП);
 • Метеоданих;
 • Повітряного руху;
 • Звязку по каналу «повітря - земля».

ДТ характеризується середнім напрацюванням на відмову не менше 5000 годин. Термін служби системи не менше 10 років.

Сервери i генератор

Сервер FDP

Додаток сервера FDP виконується на WP-PI і забезпечує створення і підтримку процедур планування та перебігу вправ:

 • Створення конфігурації зони відповідальності центру КПР;
 • Створення бази даних технічних засобів забезпечення КПР;
 • Створення бази даних типів повітряних суден (ПС);
 • Створення конфігурації робочих місць тренажера;
 • Створення конфігурації суміжних систем КПР для взаємодії;
 • Створення бази даних системних параметрів і констант;
 • Створення бази даних вправ;
 • Проведення вправ в структурі створеної бази даних;
 • Підготовку вихідних даних для моделювання повітряного руху;
 • Введення конфігурації (секторизації) диспетчерського тренажера;
 • Підготовку метеоданих, використовуваних при моделюванні руху ПС;
 • Створення бази даних льотно-технічних характеристик типів ПС;
 • Створення бази даних трас району КПР;
 • Зберігання і поповнення бази даних вправ;
 • Формування попереднього (добового) плану польотів і передачу вихідних даних на вправу на генератор треків;
 • Додаткове редагування маршрутів і параметрів руху імітованих ПС перед пуском вправи;
 • Введення системних параметрів і установку режиму тренажу;
 • Iмітацію дій диспетчера АДП - автовиліт / авто-посадка;
 • Сбробку планової інформації під час перебігу вправи (функції сервера АС КПР).

Генератор треків і вправ

Генератор вправ виконується на WP-PI і забезпечує після пуску вправи:

 • Моделювання еталонних траєкторій ПС на основі вихідних даних FDP;
 • Моделювання метеообстановки і подій на основі даних FDP;
 • Корекцію траєкторій ПС на основі команд пілотів.

Сервер MRT

Додаток MRT виконується на обладнанні WP-PI і забезпечує:

 • Моделювання імовірнісного виявлення еталонних ПС джерелами РЛІ;
 • Формування монорадарних і мультирадарних треків за даними джерел РЛІ;
 • Кореляцію радіолокаційної та планової інформації;
 • Сигналізацію подій STCA, MSAW, APW.

Сервер Voice Rec.

Устаткування сервера Voice Rec. може бути інстальовано на окремому пристрої і забезпечує:

 • Управління конфігурацією засобів звязку ТМ і ТГ;
 • Забезпечення голосового обміну диспетчерів і пілотів ТМ і ТГ;
 • Документування голосового обміну.

Сервер документування Rec.

Документування:

 • Iнтерфейсу диспетчерів і пілотів;
 • Подій;
 • Обміну даних LAN;
 • Відтворення задокументованих даних і голосового обміну.

Реалізовано у вигляді додатку WP-SV.

Функцiї робочих мiсць

WP-SV:

 • створення конфігурації ТМ і ТГ, засобів звязку;
 • збереження конфігурації і баз даних всіх ТМ і ТГ (вправ, секторизації і картографічної інформації);
 • застосування (введення) обраної конфігурації ТМ і ТГ;
 • синхронізація часу всього обладнання ДТ.

WP-PI:

Підготовка вправи:

 • Створення планів польотів ПС;
 • Опис планів метеоподій;
 • Опис подій по ПС, на аеродромі;
 • Збереження підготовлених вправ;
 • Редагування існуючих вправ.

Виконання вправ:

 • Установка параметрів вправи (підігравання вильоту / посадки, OLDI);
 • Введення часу доби і Пуск вправи;
 • Управління польотом повітряного судна за командою диспетчера (відхилення від плану);
 • Голосовий обмін пілота з диспетчером;
 • Голосова взаємодія з диспетчером за суміжні центри.

WP- E, WP-P:

 • Подання даних про повітряний рух (треки / плоти) на тлі картографічної інформації;
 • Відображення планів польотів SFPL, планування в секторі;
 • Автоматична і ручна координація передачі управління ПС;
 • Управління плануванням руху на маршруті, при вильоті, при посадці ПС;
 • Сигналізація процедур Safety Nets і MONA, MTCD;
 • Менеджмент устаткування і процесів;
 • Відображення метеоданих, аеронавігаційної і довідкової інформації;
 • Підтримка CPDLC.

Voice Communication System

Все робочі місця обладнані пультами звязку, які забезпечують:

 • Радіопереговори диспетчерів з пілотами і відображення на моніторах пеленгу на ПС;
 • Радіопереговори пілотів;
 • Переговори диспетчерів із суміжними центрами КПР;
 • Переговори пілотів;
 • Документування всіх переговорів.

Адміністрування

Налаштування на будь-якому робочому місці пілота в ролі інструктора:

 • Опис зон відповідальності FIR і секторів управління диспетчерів;
 • Введення картографічної інформації;
 • Налаштування системних параметрів процесів КПР.

Тренажер аеродромної диспетчерської вишки

Тактичні та технічні параметри диспетчерського тренажера визначаються вимогами замовника.

До складу диспетчерського тренажера може бути включений Тренажер аеродромної диспетчерської вишки (обладнання візуалізації TWR).

Тренажер аеродромної диспетчерської вишки виконаний із застосуванням технологій компютерної графіки з метою підвищення фактора «реальності», і, як наслідок, рівня підготовки диспетчерів.

Тренажер TWR може забезпечувати тренування диспетчерів, як в автономному режимі, так і в складі ДТ.

До складу тренажера TWR входить:

 • Iнструментальні РМ диспетчерів TWR;
 • РМ пілотів аеродромної зони.

Тренажер призначений для навчання диспетчерів в спрощених, нормальних і складних умовах наземно-повітряного руху в районі аеродрому. Технологія побудови тренажера дозволяє оцінити оптимальні умови завантаження аеродрому (ЗПС і стоянок, маршрутів рулювання) з метою підвищення його пропускної спроможності.

Тренування може проводитися в різних кліматичних умовах в денний і нічний час, взимку і влітку.

На тренажері можуть моделюватися додаткові засоби керування рухом в районі аеродрому: локатора огляду льотного поля, датчиків пожежних ситуацій, відеокамер, бінокля, управління вогнями ЗПС і ін.

Можлива оцінка ситуації на аеродромі з позиції пілота повітряного судна.

Тренажер складається з системи візуалізації, яка дозволяє забезпечити режим секторного або кругового (360°) огляду. Оснащеність обладнанням визначає роздільність і продуктивність системи візуалізації.

Конструктор тренажера дозволяє проводити корекцію закладених 3D-обєктів аеродрому, забарвлення типів ПС, вносити окремі компоненти на ЗПС і стоянках.

Інструктор забезпечує створення вправи, як в автономному режимі, так і для режиму комплексного (в складі з ДТ) тренування. Закладена можливість документування та відтворення перебігу вправи.

Робочі місця оснащені системою голосового звязку.

Рухомий радіовисотомір ПРВ-16травня призначений для вимірювання координат цілей (азимут, похила дальність, кут місця) за даними цілевказівок РЛС або КСА, з якими сполучається висотомір. Висотомір ПРВ-16МА сполучається з радіолокаційними станціями П-18МА, MARS-L, П-19МА і комплексами засобів автоматизації.

Lorem ipsum

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem ipsum

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore eius!

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Saepe eos aliquam sunt libero animi illo consequatur non perferendis voluptate at?

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Saepe eos aliquam sunt libero animi illo consequatur non perferendis voluptate at?

Фотогалерея

Подивитися

Якщо у Вас є питання, звертайтеся!

«Аеротехніка- МЛТ»

Науково-виробниче підприємство Аеротехніка було створено в 1991 році групою випускників одного з кращих в союзні часи ВНЗ - Київського Вищого Інженерного Радіотехнічного училища ППО. Розробки Аеротехнiка ґрунтуються на багаторічному досвіді роботи.

+38 044 591-15-75 marketing@aerotechnica.ua info@aerotechnica.ua
Україна, Київ, 03190,
вул. Я. Корчака, 12

Aerotechnica Ltd. Всі права захищені. 1991-2019